Cleveland Clinic Epilepsy Update & Review 2018 (Vídeos + PDF) | Cursos de vídeo médico.

Cleveland Clinic Epilepsy Update & Review 2018 (Videos+PDFs)

prezo normal
$ 35.00
Prezo de venda
$ 35.00
prezo normal
Vendido
Prezo por unidade
per 

CONSEGUIRÁ O CURSO EN LIGA DE DESCARGA POR VIDA (VELOCIDADE RÁPIDA) DESPOIS DO PAGO

 Cleveland Clinic Epilepsy Update & Review 2018 

 • Formato: 32 ficheiros de vídeo (formato .mp4) + ficheiros PDF.

Temas e relatores:

 

 • Que é a epilepsia: definición, dilemas diagnósticos e determinación da remisión na práctica clínica - Anne Berg, doutora
 • Clasificación das "convulsións" xeneralizadas e focais - Prakash Kotagal, MD
 • Epilepsias e síndromes electroclínicos: neonatal e infantil - Elaine Wirrell, MD
 • Epilepsias e síndromes electroclínicos: infancia - Elaine Wyllie, MD
 • Epilepsias distintivas: trastornos neurocutáneos, hamartoma hipotalámico - Ajay Gupta, MD
 • Epilepsias xenéticas: recoñecemento clínico e identificación - Phillip Pearl, MD
 • Proba xenética en epilepsia: selección e interpretación de probas - Dennis Lal, doutor
 • Epilepsias e síndromes electroclínicos: adolescentes e adultos - Jessica Fesler, MD
 • DEA I: interaccións farmacolóxicas na práctica de epilepsia e DEA de primeira xeración - Ahsan Moosa Naduvil, MD
 • DEA II: Uso basado na evidencia de DEA e dieta cetogénica - Elaine Wirrell, MD
 • DEA III: Uso baseado na evidencia de DEA máis recentes e as súas interaccións - Andrey Stojic, doutor
 • Terapias moduladoras inmunes en epilepsia e epilepsias autoinmunes - Ahsan Moosa Naduvil, MD
 • Semioloxía e achados do VEEG do coiro cabeludo: epilepsias temporo-perisilvianas - Patrick Chauvel, MD
 • Semioloxía e descubrimentos do EEG do coiro cabeludo: epilepsias frontais e parieto-occipitais - Andreas Alexopoulos, MD, MPH
 • Semioloxía e achados do coiro cabeludo: características especiais en bebés e nenos pequenos - Ajay Gupta, MD
 • Localización de patróns epileptiformes no EEG do coiro cabeludo e papel de MEG - Richard Burgess, MD, doutor
 • Resonancia magnética en epilepsia: resonancia magnética estructural e funcional - Mykol Larvie, MD, doutora
 • Intractabilidade médica e avaliación pre-cirúrxica para a epilepsia: por que, cando e como? - Lara Jehi, MD
 • Papel da imaxe nuclear na avaliación prequirúrxica da epilepsia: PET e SPECT - Mykol Larvie, MD
 • Técnicas de imaxe posterior ao procesamento (VBM, DTI, QPET) e co-rexistro multimodal - Irene Wang, doutora
 • Técnicas cirúrxicas en epilepsias lesionais - William Bingaman, MD
 • Avaliación EEG invasiva: indicacións, técnicas e paradigmas de estimulación cortical - Juan Bulacio, MD
 • Probas neurofisiolóxicas intraoperatorias: ECOG, SSEPs e probas multimodais - Ajay Gupta, MD
 • Técnicas cirúrxicas baseadas en EEG estéreo e cirurxías de ablación láser e desconectiva - Jorge González-Martínez, doutor
 • Dispositivos de neuroestimulación en epilepsia - Dileep Nair, MD
 • Convulsións non epilépticas psicoxénicas: diagnóstico e manexo - Jocelyn Bautista, MD
 • Comorbilidades psiquiátricas en epilepsia e SUDEP - Lara Jehi, MD
 • Mulleres e problemas de embarazo en epilepsia - Nancy Foldvary-Schaefer, DO
 • Probas neuropsicolóxicas en candidatos a cirurxía de epilepsia e epilepsia - Robyn Busch, doutora
 • Maduración do desenvolvemento do EEG, convulsións neonatais e encefalopatías neonatais - Elia Pestana-Knight, MD
 • UCI EEG: patróns encefalopáticos, periódicos e de coma - Christopher Newey, DO
 • Diagnóstico e xestión baseada na evidencia do estado epiléptico - Stephen Hantus, MD
Sal

Non dispoñible

Vendido